ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη ΔΩΔΩΝΗ ανακυκλώνουμε όλο το χαρτόνι και το χαρτί μας. Έχουμε μηδενική σπατάλη τροφίμων, καθώς τα απόβλητά μας σε τρόφιμα από την παραγωγική διαδικασία, δίνονται για χρήση σε ζωοτροφές. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής, χρησιμοποιούμε ρεύμα από τη νέα φωτοβολταϊκή μας εγκατάσταση στα Ιωάννινα, με 30% εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως. Στρεφόμαστε προς βιώσιμα υλικά στις συσκευασίες μας, ενώ συμμετέχουμε σε προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Έχοντας εγκαταστήσει εξοπλισμό διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, καταφέρνουμε να μειώνουμε τον όγκο των προϊόντων και να συμβάλλουμε στην επαναχρησιμοποίησή τους. Σε κάθε σημείο των εργοστασίων μας, όπου είναι δυνατόν, έχουμε αντικαταστήσει την παλιά τεχνολογία με νέα. Και στις τρεις εγκαταστάσεις μας, υλοποιούμε την περιβαλλοντική πολιτική μας, μετρώντας και αξιοποιώντας αποδοτικότερα την ενέργειά μας. Σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση του άνθρακα, πρόσφατα προχωρήσαμε σε δενδροφύτευση περιμετρικά του φράκτη του εργοστασίου μας.

Είμαστε σε ευθυγράμμιση με το  διεθνές Πρωτόκολλο για τα αέρια του Θερμοκηπίου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC), για να προχωρήσουμε με το ταξίδι βιωσιμότητάς μας.

Το ταξίδι μας προς τη βιωσιμότητα και στόχοι για το μέλλον.

Σε αυτό το ταξίδι βιωσιμότητας εργαζόμαστε όλοι μαζί, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους της εταιρίας μας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να κοινοποιούμε τα θέματα βιωσιμότητας εντός και εκτός  εταιρίας, ευαισθητοποιώντας και καταρτίζοντας τους ανθρώπους μας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η μέτρηση της ενέργειας, των αποβλήτων, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε όλες τις εγκαταστάσεις, μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο στις λειτουργίες μας και να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Η επίδοσή μας αξιολογείται από την EcoVadis, όπου για δύο συνεχόμενα έτη αποσπάσαμε τη χρυσή διάκριση, η οποία μας τοποθετεί στην κορυφή του 1% των εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC), είμαστε μέλη στη «Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων» και στη Χάρτα Διαφορετικότητας . Σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε έκθεση βιωσιμότητας ενώ προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να δεσμευτούμε στην πρωτοβουλία μείωσης εκπομπών αεριών που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (SBTi). 

Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες συνεργαζόμενοι με τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς γάλακτος, ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με την ευημερία των ζώων.

Συμμετέχουμε στις τοπικές κοινωνίες μέσω των δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και φιλανθρωπικού έργου.

Η παροχή βοήθειας στον πλανήτη σημαίνει παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν

ecovadis-2023

EcoVadis Certificate 2023

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από την EcoVadis, έναν από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς Οργανισμούς Αξιολόγησης βιωσιμότητας για εταιρίες, χρησιμοποιώντας 21 κριτήρια CSR (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (όπως τα GRI, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και το ISO 26000).

 

 

Μέλη του Sedex

Είμαστε περήφανοι που είμαστε μέλη του Sedex εδώ και αρκετό καιρό. Μέσω των διαδικασιών του, ελεγχόμαστε, αξιολογούμαστε και προσπαθούμε να εξελισσόμαστε διαρκώς. Τα αποτελέσματά μας, είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα για όλους τους συνεργάτες μας.

Δείτε όλες τις πτυχές Βιωσιμότητας

Οι γεύσεις του καλού
Η οικογένειά μας
Όλα για εσάς
Οι δικοί μας άνθρωποι
Φροντίδα για το περιβάλλον