Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Βραβεύεται με Χάλκινο Βραβείο στα BITE Awards για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Μοντέλου Λειτουργείας της με το Galaxy ERP

Η ΔΩΔΩΝΗ στο πλαίσιο των BITE Awards βραβεύτηκε με το Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία
«Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας». Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει την εξαιρετική
προσπάθεια της εταιρίας στον ψηφιακό τομέα, με επίκεντρο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό
του Μοντέλου Λειτουργίας της, με τη βοήθεια του Galaxy ERP.
Το συγκεκριμένο βραβείο αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ψηφιακός
μετασχηματισμός με την ενσωμάτωση του Galaxy ERP στις επιχειρηματικές διαδικασίες της
εταιρίας. Η χρήση αυτής της προηγμένης λύσης έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της
παραγωγικότητας, την εξυπηρέτηση πελατών με ακρίβεια και ταχύτητα, και την αποτελεσματική
διαχείριση των επιχειρηματικών της διαδικασιών.
Το Galaxy ERP επιτρέπει στη ΔΩΔΩΝΗ να αναβαθμίσει το σύνολο των επιχειρηματικών
διαδικασιών της, ενιαία διαχείριση των εταιρικών σχημάτων της, απλοποίηση εσωτερικών
διαδικασιών, και παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
Επιπλέον, οι ποσοτικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν μείωση του διαχειριστικού χρόνου, ταχύτερη
ολοκλήρωση των εργασιών αποθήκης, ελαχιστοποίηση του χρόνου ιχνηλάτισης παρτίδων
προϊόντων, ταχύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών, και τη δυνατότητα επεκτασιμότητας και
εξέλιξης του ERP.
Ο Galaxy ERP σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη ΔΩΔΩΝΗ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει σταθερά
να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της.
Εδώ και 60 χρόνια, η ΔΩΔΩΝΗ έχει επιδείξει αφοσίωση στην παραγωγή υψηλής ποιότητας
ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, ενισχύοντας την ελληνική κληρονομιά και την
εξαγωγική της δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου