ΔΩΔΩΝΗ: Στο top 7% των κορυφαίων εταιριών διεθνώς σε θέματα Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ανάμεσα στο 7% των κορυφαίων εταιριών παγκοσμίως σε θέματα Βιωσιμότητας και ΕΚΕ κατατάσσεται για το 2021 η ΔΩΔΩΝΗ, σύμφωνα με νέα αξιόλογη που έλαβε από την EcoVadis, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες αξιολόγησης δεικτών Βιωσιμότητας στον κόσμο. Συγκεκριμένα, βελτιώνοντας την περσυνή βαθμολογία της, η ΔΩΔΩΝΗ κατέκτησε νέα παγκόσμια κορυφαία βαθμολογία, βάσει αξιολόγησης σε τρεις πυλώνες: τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και υποστηρίζει τους προμηθευτές της, το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της και τις πολιτικές απασχόλησης και σεβασμού. Αποτελώντας μια από τις πιο ιστορικές βιομηχανίες της Ελλάδα, η ΔΩΔΩΝΗ αναγνωρίζει έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ευρύτερη κοινωνία, με τη βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη της να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της. Συγκεκριμένα, υλοποιεί δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα, επιλέγοντας αποκλειστικά 100% ελληνικό γάλα από ένα διευρυμένο δίκτυο χιλιάδων παραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί τη μεγαλύτερη Ζώνη Γάλακτος στην Ελλάδα, στηρίζοντας στην πράξη τους ανθρώπους της και προσφέροντας δουλειά σε πάνω από 800 υπαλλήλους, αποτελώντας έναν πλέον αξιόπιστο συνεργάτη. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του πλανήτη, μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες εστιάζουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και την εκπομπή αέριων ρύπων, οι οποίοι παρακολουθούνται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλος, η εταιρεία σέβεται την αξιοπρέπεια, το απόρρητο και τα προσωπικά δικαιώματα του κάθε εργαζόμενου της, ενώ εφαρμόζει μέτρα προστασίας ώστε να μειώσει τα εργατικά ατυχήματα και να προσφέρει ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον εργασίας, που ανταποκρίνεται  σε διεθνή standards. Η EcoVadis ιδρύθηκε το 2007 και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αξιολόγησης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στον κόσμο με περισσότερες από 85.000 επιχειρήσεις σε 160 χώρες. Η μεθοδολογία του EcoVadis βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως η Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Αναφοράς, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές πρότυπο ISO 26000, καλύπτοντας 200 κατηγορίες εταιρειών και περισσότερες από 160 χώρες. Με βάση τα πρότυπα που εξετάζει η EcoVadis, η απόδοση μετράτε σε 21 δείκτες σε 4 πυλώνες: την Περιβαλλοντική Ευθύνη, τις Βιώσιμες Προμήθειες, τον Σεβασμό στα Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Εταιρικά Πρότυπα. Ο Μιχάλης Παγιωτάκης, CEO της ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που χρόνο με το χρόνο γινόμαστε καλύτεροι και που για άλλη μια χρονιά μέσω της διεθνούς βράβευσης από την Ecovadis επιβραβεύεται η προσήλωση μας να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΔΩΔΩΝΗ ως μια υπεύθυνη εταιρεία, επενδύει σταθερά στην παραγωγή αγνών και ποιοτικών προϊόντων, υλοποιώντας πρακτικές με θετικό αντίκτυπο, για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες μας και να προχωρήσουμε όλοι μαζί – καταναλωτές και επιχειρήσεις- σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.»